HR Bygg AS - Din trygghet

Om selskapet

Forhandler og oppfører eneboliger i Akershus, Hedmark, Oslo, Buskerud og Oppland.  I tillegg formidler vi og bygger hytter/fritidshus i ulike størrelser og varianter.

 

Annen informajson

HRBygg as har strenge krav til kvalitet, utførelse, løsninger og gjennomføring slik at kundene skal få prosjektet sitt overlevert akkurat som avtalt.

HRBygg as har strenge krav til kvalitet, utførelse, løsninger og gjennomføring slik at kundene skal få prosjektet sitt overlevert akkurat som avtalt.

 

 

Valg av hustype avhenger blant annet av tomtens beskaffenhet og dine egne ønsker og krav. For å oppnå størst mulig harmoni mellom tomt og hus, kan det svare seg å la våre erfarne huskonsulenter tilpasse boligen til tomten. Sol-og utsiktsforhold, atkomst og fremtidig utnyttelse av tomten, er forhold som flere førstegangsbyggere for sent blir oppmerksomme på.

Våre huskonsulenter tar seg av de nødvendige meldinger og søknader til bygningsmyndighetene. Anmeldelsestegninger, detaljer og arbeidstegninger utarbeides i henhold til Norsk Standard og NBIs byggdetaljer.

Har du spesielle krav og ønsker, finner vi alltid en løsning sammen med våre arkitekter.
Fornøyde kunder er vårt mål.

 

Før du tar kontakt med oss, er det nyttig å gjøre noen forberedelser.

 

Jo mer nøyaktig du kan presisere dine ønsker, desto bedre råd kan vi gi.

 

Tenk langsiktig! Huset skal dekke dine behov både nå, og etter hvert som forutsetninger blir endret.

 

 Denne investeringen er kanskje den største du gjør i ditt liv!

Vårt byggesystem og våre hustyper er fleksible. Dette gjør det mulig å tilpasse ditt hus til dine ønsker og behov.

 


Vi har egen detaljsamling som baserer seg på Norsk byggforskningsinstitutts byggdetaljer. Nødvendige detaljer står til din disposisjon.

Planløsningen skal dekke dine behov nå og etter hvert som forutsetninger blir endret. Vi må lete etter løsninger som tar hensyn til om det er spedbarn, småbarn eller ungdom i huset, om boligen skal være for enslige, par eller storfamilie. Videre må vi finne løsninger for beboere i ulike livsfaser og funksjonsnivåer.

 

Vi står til din disposisjon!

Copyright ® 2010 HR Bygg AS  

HR Bygg AS